އާންމު‮ ގުޅުން

ސެންޓަރުތަށް

ތިބާއަށް ދެއްވި ތިޔާގިކަމުން ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒަށް ހޭދަކުރައްވާ!
މާތްﷲ ތިބާގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތްލައްވަވާ މުދާވެރިކަން އިތުރު ކުރައްވާށި!

ކީރިތި‮ ‬ޤުރްއާނާބެހޭ‮ ‬މަރުކަޒު©